Hội thảo Nhà khoa học trẻ GTVT sẽ diễn ra vào ngày 30/11

Thứ ba - 30/11/2021 12:00. Xem: 122
Ngày 30/11/2021, Hội thảo nhà khoa học trẻ ngành GTVT năm 2021 đã được tổ chức tại Bộ Giao Thông Vận Tải cùng với Viện Khoa Học và Công Nghệ GTVT, Viện chiến lược và phát triển.
Hội thảo Nhà khoa học trẻ GTVT sẽ diễn ra vào ngày 30/11

Thực hiện và hương ứng phòng trào “Tuổi trẻ sáng tạo” do Trung ương đoàn TNCS Đoàn Hồ Chí Minh phát động; Nhằm tăng cường vai trò của tuổi trẻ trong việc chủ động tham gia nghiên cứu và ứng dụng khoa họ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT phối hợp với Viện chiến lược và Phát triển GTVT, Viện khoa học và Công nghệ GTVT tổ chức hội thảo nhà khoa học trẻ ngành GTVT năm 2021 với chủ đề “Tuổi trẻ chủ động sáng tạo nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động của ngành GTVT năm 2021

Hội thảo là nhằm hoạt động quảng bá các kết quả trong công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ góp phần nâng cao kỷ cương, chất lượng, tiến độ công trình trong xây dựng, quản lý, khai thác bảo trì hạ tầng GTVT và ATGT, thiết thực triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong đoàn viên thanh niên, sinh viên Bộ Giao thông tái nhiệm kỳ 2017-2022; Thực hiện nghị quyết chuyên đề và tăng cường tăng cường công tác NCKH, tiếp cận hội nhập Cách mạng công nghệ 4.0 của Thanh niên Bộ GTVT giai đoạn 2018-2022

 

Thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành GTVT, các tác giả trẻ đến từ các đơn vị trong ngành GTVT đã đăng ký tham gia viết bài cho hội thảo. Ban tổ chức đã lựa chọn 18 bài báo có chất lượng hơn  của 40 tác giả và đổng tác giả phù hợp với chủ đề Hội thảo thuộc lĩnh vực quản lý giao thông và Xây dựng công trình; Nâng cao công trình; Nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý, khai thác và bảo trì hạ tầng GTVT; Các liệu mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng cường kiểm soát, chất lượng, giảm chi phí công trình; Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát an toàn giao thông và giảm ùn tắc giao thông. Nghiên cứu ứng dụng thành tựu cách mạng công nghệ 4.0 trong Ngành GTVT. Đây là các nghiên cứu được đúc rút từ các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cũng như  từ thực tiễn sản xuất của các cán bộ trẻ. Nhiều nội dung đặt ra trong các báo cáo công tác quản lý chất lượng, ứng dụng vật liệu mới, công nghệ mới, an toàn giao thông, nghiên cứu ứng dụng thành tựu cách mạng 4.0,chuyên đổi trong nghành GTVT,…Hội thảo là dịp để các nhà khoa học trẻ ngành GTVT củng cố thêm kiến  thức, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng trình bày, phản biện, kỹ năng nghiên cứu cũng như công bố kết quả nghiên cứu góp phần phát triển khoa học và công nghệ của ngành GTVT

Ngày 30/11/2021, Hội thảo được tổ chức thành công dưới trực tiếp tại Viến chiện lược và phát triển GTVT và trực tuyến tại các điểm cầu của các cơ sở của đoàn Bộ GTVT