VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  • Địa chỉ trụ sở: 1252 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
  • Điện thoại cơ quan: 024 3766 3977 - 024 3834 7980
  • Số fax: 024 3766 3403
  • Địa chỉ website: itst.gov.vn  

so do to chuc cua vien


 
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT được thành lập theo Nghị định số 96-NĐ ngày 04/10/1956 của Bộ Giao thông và Bưu điện. Ngày 29/12/2006, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 3003/QĐ-BGTVT phê duyệt đề án chuyển đổi Viện Khoa học và Công nghệ GTVT sang hình thức tổ chức Khoa học và Công nghệ tự trang trải kinh phí theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ.

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT được thành lập theo Nghị định số 96-NĐ ngày 04/10/1956 của Bộ Giao thông và Bưu điện. Ngày 29/12/2006, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 3003/QĐ-BGTVT phê duyệt đề án chuyển đổi Viện Khoa học và Công nghệ GTVT sang hình thức tổ chức Khoa học và Công nghệ tự trang trải kinh phí theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ.      

Từ ngày thành lập đến nay, trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Viện Khoa học và Công nghê GTVT luôn đồng hành với từng thời kỳ lịch sử của đất nước và qua từng giai đoạn này, Viện đã lần lượt được đổi tên cho phù hợp với từng nhiệm vụ cụ thể hơn.
    
Thời kỳ mới thành lập, Viện được mang tên là Viện Thí nghiệm vật liệu (giao đoạn từ 1956 - 1961). Từ năm 1961 đến năm 1983, trải qua hai giai đoạn lịch sử của đất nước: thời kỳ trước và trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn từ năm 1961 đến 1975) và thời kỳ khôi phục và trong giai đoạn phát triển GTVT (giai đoạn từ năm 1976 đến 1983), Viện được mang tên Viện Kỹ thuật giao thông. Trong thời kỳ đầu khôi phục kinh tế đất nước, một lần nữa Viện được đổi tên thành Viện Khoa học kỹ thuật GTVT (giai đoạn từ năm 1984 – 1995). Từ năm 1996 đến 2006 là thời kỳ dần bắt nhịp với nền kinh tế thị trường và hội nhập. Từ năm 2006 đến nay là thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế trong tiến trình chuyển đổi theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ, Viện được mang tên Viện Khoa học và Công nghệ GTVT.
  
Lịch sử hình thành và phát triển của Viện được chia thành các giai đoạn cơ bản sau:
  
1. Giai đoạn từ 1956-1961: Viện Thí nghiệm Vật liệu (TNVL) - Thời kỳ mới thành lập.
2. Giai đoạn từ 1961-1975: Viện Kỹ thuật Giao thông (KTGT) - Thời kỳ trước và trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ.
3. Giai đoạn từ 1976-1983: Viện Kỹ thuật Giao thông (KTGT) - Thời kỳ khôi phục và phát triển GTVT sau khi đất nước thống nhất.
4. Giai đoạn từ 1984-1995: Viện Khoa học Kỹ thuật GTVT (KHKT GTVT) - Thời kỳ đầu khôi phục kinh tế đất nước.
5. Giai đoạn từ 1996-2006: Viện Khoa học và Công nghệ GTVT (KH&CN GTVT) - Thời kỳ dần bắt nhịp với nền kinh tế thị trường và hội nhập.
6. Giai đoạn từ 2007 đến nay: Viện Khoa Học Và Công Nghệ GTVT (ITST) - Thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế trong tiến trình chuyển đổi theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP. 

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

Ban Lãnh đạo Viện


Email:vkhcn-gtvt@itst.gov.vn
Điện thoại:024 3766 3977 - 024 3834 7980
Số fax:02437663403
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

TS. Trần Bảo Ngọc

Viện trưởng TS. Trần Bảo Ngọc
2

TS.Nguyễn Văn Thành

Điện thoại:
024 3766 3977
Phó Viện trưởng TS.Nguyễn Văn Thành
3

ThS.Nguyễn Trung Thêm


Email: themnt@itst.gov.vn
Phó Viện trưởng ThS.Nguyễn Trung Thêm
4

TS.Đinh Văn Tiến


Email: dvtien.gbn@gmail.com
Phó Viện trưởng TS.Đinh Văn Tiến
5

ThS.Lê Tuấn Anh


Email: letuananh@itst.gov.vn
Phó Viện trưởng ThS.Lê Tuấn Anh
Tra cứu nhân sự
LÃNH ĐẠO VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ
Đặng Văn Thông Đặng Văn Thông
Viện trưởng giai đoạn 1956-1974

Võ Thới Trung Võ Thới Trung
Viện trưởng giai đoạn 1974-1976

GS.TS. Phạm Hữu Phức GS.TS. Phạm Hữu Phức
Viện trưởng giai đoạn 1976-1984

TS.Nguyễn Văn Thành TS.Nguyễn Văn Thành
Q.Viện trưởng giai đoạn 7/2022-5/2024

PGS.TS. Phan Vị Thủy PGS.TS. Phan Vị Thủy
Viện trưởng giai đoạn 1984-1993

PGS.TS. Nguyễn Văn Lạp PGS.TS. Nguyễn Văn Lạp
Viện trưởng giai đoạn 1993-1995

GS.TS. Nguyễn Xuân Đào GS.TS. Nguyễn Xuân Đào
Viện trưởng giai đoạn 1995-2002

ThS. Đỗ Hữu Trí ThS. Đỗ Hữu Trí
Viện trưởng giai đoạn 2002-2005

ThS. Nguyễn Hoàng Huyến ThS. Nguyễn Hoàng Huyến
Viện trưởng giai đoạn 2005-2007

PGS.TS. Đặng Gia Nải PGS.TS. Đặng Gia Nải
Phó Viện trưởng phụ trách giai đoạn 2007-2008

PGS.TS. Doãn Minh Tâm PGS.TS. Doãn Minh Tâm
Viện trưởng giai đoạn 2008-2012

PGS.TS. Nguyễn Xuân Khang PGS.TS. Nguyễn Xuân Khang
Viện trưởng giai đoạn 2012-6/2022

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây