Các đơn vị thuộc Viện

- Theo quyết định số: 3003/QĐ-BGTVT ngày 29-12-2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT: Chuyển đổi Viện Khoa học & Công nghệ GTVT sang hình thức tổ chức Khoa học và Công nghệ tự trang trải kinh phí theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP.

- Theo quyết định số: 3153/QĐ-BGTVT ngày 16-10-2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học & Công nghệ GTVT là tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ GTVT, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học & Công nghệ GTVT; Viện có cơ cấu tổ chức như sau: 

 1. Các Phòng quản lý nghiệp vụ: 04 phòng 

TT

Tên đơn vị

Thông tin của đơn vị

1

Phòng Tổ chức - Hành chính - Đào tạo

Tel: 04.3766.4435

Fax: 04.3766.3977

Email: tchc@itst.gov.vn

QTP. Bùi Ngọc Hưng – 0913.555.106

2

Phòng KHCN Tiêu chuẩn và HTQT

Tel: 04.3766.3749

Fax:

Email: khcn@itst.gov.vn

TP. Đinh Văn Tuấn – 0989.338.818

3

Phòng Kế hoạch và Quản lý dự án

Tel: 04.3766.3404

Fax: 04.3766.3403

Email: kqh@itst.gov.vn

TP. Nguyễn Đức Tuấn Anh - 0934.643.138

4

Phòng Tài chính Kế toán

Tel: 04.3766.4537

Fax: 04.3766.3403

Email: ketoan@itst.gov.vn

TP: Phạm Duy Khánh  0912.502.345

 

2. Các đơn vị trực thuộc

- 02 Phân Viện
- 08 Viện chuyên ngành
- 02 Trung tâm
- 03 Phòng Thí nghiệm trọng điểm Đường bộ

Chi tiết các đơn vị trực thuộc tại đây

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây