Ban hành quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Ban hành quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

 •   27/09/2023 05:00:00
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1182/QĐ-BGTVT ngày 19/9/2023 "Ban hành quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành"
Ban hành quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Ban hành quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

 •   19/09/2023 14:00:00
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
 Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1182/QĐ-BGTVT ngày 19/9/2023 "Ban hành quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành"
Ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT

Ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT

 •   19/09/2023 14:00:00
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
 Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 25/2023/TT-BGTVT ngày 15/9/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BGTVT ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
Thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức của Bộ Giao thông vận tải năm 2023

Thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức của Bộ Giao thông vận tải năm 2023

 •   14/09/2023 14:00:00
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
 Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ GTVT vừa có Thông báo số 295/TB-HĐTD "Thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức của Bộ Giao thông vận tải năm 2023".
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT

 •   04/09/2023 14:00:00
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
 Bộ GTVT vừa có Quyết định số 1079/QĐ-BGTVT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức của Bộ Giao thông vận tải

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức của Bộ Giao thông vận tải

 •   28/08/2023 14:00:00
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
 Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Giao thông vận tải vừa có Thông báo số 277/TB-HĐTD triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức của Bộ Giao thông vận tải .
Thông báo kết quả thi vòng 1 và kế hoạch thi vòng 2 Kỳ thi tuyển công chức của Bộ Giao thông vận tải năm 2023

Thông báo kết quả thi vòng 1 và kế hoạch thi vòng 2 Kỳ thi tuyển công chức của Bộ Giao thông vận tải năm 2023

 •   23/08/2023 14:00:00
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
 Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Giao thông vận tải năm 2023 vừa có Thông báo số 275/TB-HĐTD Thông báo kết quả thi vòng 1 và kế hoạch thi vòng 2 Kỳ thi tuyển công chức của Bộ Giao thông vận tải năm 2023
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT

 •   17/08/2023 14:00:00
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
 Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 994/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
Triển khai Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Triển khai Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

 •   15/08/2023 14:00:00
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
 Bộ GTVT vừa có Công văn số 8882/BGTVT-KHCN&MT gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về triển khai Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

 •   15/08/2023 14:00:00
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 949/QĐ-TTg ngày 14/8/2023 thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức PPP (Hội đồng).
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT

 •   15/08/2023 14:00:00
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
 Ngày 10/8/2023, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-BGTVT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức

Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức

 •   13/08/2023 14:00:00
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
 Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Giao thông vận tải vừa có Thông báo số 253 /TB- HĐTD thông báo kết quả thẩm định Phiếu đăng ký dự tuyển công chức kỳ thi tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan của Bộ Giao thông vận tải năm 2023
Nâng cao điều kiện an toàn giao thông đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Nâng cao điều kiện an toàn giao thông đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

 •   09/08/2023 14:00:00
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
 Ngày 09/5/2023, Bộ GTVT đã có Công văn số 4706/BGTVT-KCHT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Đường bộ Việt Nam; Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai về việc triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới (Chỉ thị số 10/CT-TTg), Kế hoạch số 4485/KH-BGTVT ngày 29/4/2023 của Bộ Giao thông vận tải về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, để nâng cao điều kiện an toàn giao thông đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

 •   09/08/2023 14:00:00
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
 Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 969/QĐ-BGTVT ngày 8/8/2023 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm hàng hải, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm hàng hải, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT

 •   03/08/2023 14:00:00
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
 Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang vừa ký Quyết định số 877/QĐ-BGTVT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm hàng hải, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
Hợp nhất Thông tư Quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

Hợp nhất Thông tư Quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

 •   02/08/2023 14:00:00
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
 Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 44/VBHN-BGTVT ngày 2/8/2023 hợp nhất Thông tư Quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.
Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành GTVT (28/8/1945 – 28/8/2025)

Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành GTVT (28/8/1945 – 28/8/2025)

 •   31/07/2023 14:00:00
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0
 Ngày 27/7, Bộ GTVT đã có Quyết định số: 900/QĐ-BGTVT thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Giao thông vận tải (28/8/1945 – 28/8/2025).
Ban hành Thông tư quy định vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Ban hành Thông tư quy định vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

 •   31/07/2023 14:00:00
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 8/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (TT&TT).
Hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay

 •   30/07/2023 14:00:00
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
 Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn vừa ký Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGTVT hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây