Đại hội Công đoàn GTVT lần thứ XI thành công tốt đẹp

Thứ tư - 04/10/2023 05:02. Xem: 433
Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 2 ngày 3, 4/10 tại Hà Nội, với sự tham dự của 226 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 70.000 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã đến chúc mừng Đại hội.
Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 2 ngày 3, 4/10 tại Hà Nội, với sự tham dự của 226 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 70.000 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã đến chúc mừng Đại hội.

 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Khai mạc đại hội, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, công đoàn các cấp trong ngành đã sôi nổi, khẩn trương tiến hành tổ chức đại hội với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”; thông qua đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị vào quá trình chuẩn bị Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam.

 

Chủ tịch Phạm Hoài Phương cho biết, Đại hội lần thứ XI bàn và quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023-2028

“Đại hội các cấp trong ngành thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng rộng lớn của đoàn viên, CNVCLĐ. Qua đại hội một lần nữa nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đoàn viên và CNLĐ về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trước yêu cầu đặt ra phải đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn để phù hợp với nền kinh tế hiện nay và hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới”, Chủ tịch Phạm Hoài Phương khẳng định.

 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đến chúc mừng Đại hội.

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết, đại hội lần thứ XI, các đại biểu bàn và quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó đề xuất các giải pháp đột phá để xây dựng và phát triển ngành GTVT cũng như làm sáng tỏ thêm các vấn đề nhằm đạt được sự nhất trí cao về quan điểm, nguyên tắc, những nội dung chủ yếu trong các văn kiện. Đó chính là cơ sở tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ mới và các chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”. 

Cụ thể hóa chủ trương thành các chương trình, phong trào thi đua trong toàn Ngành

 

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đánh giá cao vai trò của Công đoàn GTVT VN

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Công đoàn GTVT Việt Nam, luôn bám sát chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ GTVT và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; vận dụng linh hoạt, cụ thể hóa thành các chương trình, phong trào thi đua trong CNVCLĐ để chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia có hiệu quả với chuyên môn, đóng góp tích cực vào những thành tựu của ngành GTVT 5 năm qua.

“Hiện toàn ngành GTVT đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Bên cạnh việc tăng cường xây dựng, hoàn thành thể chế, chính sách, pháp luật, ngành GTVT phải tiếp tục đẩy mạnh khâu đột phá chiến lược về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại”, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang nói. Và để hoàn thành các nhiệm vụ này, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đề nghị, Ban chấp hành Công đoàn khóa XI nghiên cứu triển khai các nghị quyết của Đảng, của Tổng liên đoàn, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT thành chương trình công tác cụ thể và tổ chức thực hiện thông qua các phong trào thi đua trong toàn Ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác và lao động sản xuất; bảo đảm kỷ cương, chất lượng và tiến độ trên tất cả các nhiệm vụ, công tác. 

“Công đoàn GTVT Việt Nam cần sớm tìm được phương thức hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới", để tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong mọi hoạt động của ngành”, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang nói.

 

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đề nghị Công đoàn GTVT Việt Nam thời gian tới tích cực, chủ động, đổi mới hơn nữa

Đánh giá cao hoạt động Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cũng đề nghị Công đoàn GTVT Việt Nam thời gian tới tích cực, chủ động, đổi mới hơn nữa. Trong đó, cần tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ người lao động, đặc biệt là người lao động trên các công trường, vùng xa, đi làm xa dài ngày, cần quan tâm toàn diện hơn. 

Theo Phó chủ tịch Ngọ Duy Hiểu, Công đoàn các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua. Tích cực tham gia xây dựng văn hóa cơ quan, doanh nghiệp và tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

“Đặc biệt, Công đoàn cần tiếp tục quan tâm kiện toàn các đơn vị yếu kém để hoạt động hiệu quả hơn, đề xuất mô hình hoạt động mới, thích hợp với tình hình đơn vị sau cổ phần hóa, tái cơ cấu. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hơn nữa, lưu ý thiết lập mô hình hoạt động phù hợp với tình hình lao động di biến động”, Phó chủ tịch Ngọ Duy Hiểu chỉ đạo. 

Tập trung xây dựng đội ngũ, chăm lo đời sống người lao động

Trước đó, thay mặt Ban chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam báo cáo đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023, ông Nguyễn Việt Hưng, Chủ tịch Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam, đại diện đoàn chủ tịch đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2018-2023, thực hiện mục tiêu "Phát huy sức mạnh tổng hợp chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân ngành GTVT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế", các cấp công đoàn trong ngành đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cụ thể hóa 8 chỉ tiêu và 8 nhiệm vụ chủ yếu tại Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam bằng các hoạt động thiết thực.

Trong đó, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng nội quy, quy chế, tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ hàng năm và ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt tỷ lệ cao với nhiều nội dung có lợi cho người lao động. 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; trên 85% các doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X.

Công đoàn các cấp đã tập trung chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động với nhiều nội dung thiết thực; tham gia vào quá trình quản lý, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động, phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo việc làm, tiền lương và thu nhập của người lao động, hỗ trợ kịp thời người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó đã góp phần củng cố niềm tin của người lao động với tổ chức công đoàn. Riêng từ nguồn Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã chi hơn 47,2 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và các hoạt động tri ân, từ thiện khác. 

Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng. Trong đó, phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" với nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu chuyên sâu, tiếp tục khẳng định được tầm quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhiệm kỳ qua, toàn ngành có hơn 1.487 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng với giá trị làm lợi trên 2.830 tỷ đồng. 

Đặc biệt, Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" đã thu hút được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ; 4 cá nhân tiêu biểu xuất sắc thuộc Công đoàn Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT đã được Tổng Liên đoàn vinh danh. Năm 2022, hưởng ứng Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19", đến 31/8/2023 đã có 7.266 sáng kiến.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn GTVT Việt Nam và các cấp công đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, tập hợp được sức mạnh của cán bộ, CNVCLĐ trong ngành. Kết quả đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam đề ra, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt mức so với nghị quyết.

 

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đã thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng III cho Công đoàn GTVT Việt Nam

 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thừa ủy quyền của Thủ tướng trao Bằng khen cho ông Phạm Hoài Phương và ông Dương Thế Nam

Tại Đại hội, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động Hạng III cho Công đoàn GTVT Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn từ năm 2018-2023; Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thừa ủy quyền của Thủ tướng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam và ông Dương Thế Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam vì đã có thành tích xuất sắc từ năm 2018-2023. 

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành

Đại hội đã bầu 32 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam khóa XI, khuyết ba ủy viên. 

 

Ban chấp hành khóa XI

Sáng 04/10, Ban chấp hành khóa XI sẽ họp Hội nghị lần thứ Nhất, bầu Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch (khuyết một Phó Chủ tịch), 9 ủy viên ban thường vụ (khuyết 2 ủy viên), 8 ủy viên ủy ban kiểm tra (khuyết một ủy viên). Các chức danh khuyết sẽ được kiện toàn sau.

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây