Đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch

Thứ tư - 27/09/2023 04:30. Xem: 252
Bộ GTVT vừa có Tờ trình số 10706/TTR-BGTVT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.
Đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch
Bộ GTVT vừa có Tờ trình số 10706/TTR-BGTVT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.

 Theo đó, thực hiện Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2009/NĐ-CP quy định xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông ở Việt Nam; thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07/3/2012 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2013 quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch và Nghị định số 57/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.

Việc ban hành và triển khai thực hiện các Nghị định nêu trên đã góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của Việt Nam trong hơn 10 năm qua, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, do một số quy định được ban hành đã lâu, so với thực tế hiện nay đã có nhiều lạc hậu, không phù hợp với công cuộc cải cách hành chính, đơn giản hóa hồ sơ, ứng dụng khoa học công nghệ trong tổ chức, điều hành và phát triển du lịch.

Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện các Nghị định: số 80/2009/NĐ-CP, số 152/2013/NĐ-CP, số 57/2015/NĐ-CP (Công văn văn bản số 10412/BGTVT-VT ngày 07 tháng 10 năm 2022 xin ý kiến các Bộ được giao tại các Nghị định nêu trên đối với đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định thay thế).

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được các ý kiến tham gia của Bộ Công an (văn bản số 3922/BCA-C08 ngày 14 tháng 11 năm 2022), Bộ Quốc phòng (văn bản số 3614/BQP-TM ngày 21 tháng 10 năm 2022), Bộ Tài chính (văn bản 11615/BTC-TCHQ ngày 09 tháng 11 năm 2022). Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 13925/BCBGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2022) kết quả thực hiện 03 nghị định nêu trên và đề xuất xây dựng Nghị định thay thế.

Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 824/VPCP-CN ngày 11 tháng 02 năm 2023 đồng ý xây dựng Nghị định thay thế.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Văn bản số 824/VPCP-CN ngày 11 tháng 02 năm 2023 giao “Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về trình tự, thủ tục xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 80/2009/NĐ-CP quy định xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông ở Việt Nam; Nghị định số 152/2013/NĐ-CP quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch và Nghị định số 57/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2013/NĐ-CP”, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan hữu quan xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về quản lý phương tiện cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định thay thế).

Bộ GTVT đã lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về Hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế (Văn bản số 9252/BGTVT-VT ngày 21/8/2023) và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT.

Đến nay, Bộ GTVT đã nhận được 55 ý kiến góp ý (trong đó 34 ý kiến thống nhất toàn bộ, 21 ý kiến thống nhất có điều chỉnh cho phù hợp).

Về cơ bản, Hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế đã hoàn thiện và có thể gửi Bộ Tư pháp thẩm định để trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Tuy nhiên, quá trình lấy ý kiến Hồ sơ Dự thảo Nghị định thay thế, có ý kiến cho rằng cần thực hiện nội dung lập Đề nghị xây dựng nghị định thay thế. Vì lý do Nghị định thay thế được xây dựng để thay 03 Nghị định, trong đó: Nghị định 80/2009/NĐ-CP ngày 01/10/2009 được ban hành để quy định chi tiết điểm c khoản 1 Điều 53 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Nội dung này sẽ áp dụng khoản 1 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi năm 2020) và không phải lập Đề nghị xây dựng nghị định khi thực hiện xây dựng Nghị định thay thế. Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04/11/2013 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 57/2015/NĐ-CP) được ban hành trên cơ sở Chính phủ giao nhiệm vụ tại Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07/3/2012 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016. Nội dung này sẽ áp dụng khoản 2 Điều 19, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được (sửa đổi năm 2020) phải lập Đề nghị xây dựng nghị định khi thực hiện xây dựng Nghị định thay thế khi thực hiện xây dựng Nghị định thay thế.

Như vậy, dự thảo Nghị định thay thế (đã được Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến và tiếp thu, hoàn thiện Hồ sơ nghị định) đan xen thực hiện theo hai quy định: tại khoản 1 Điều 19 và khoản 2 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được (sửa đổi năm 2020).

Để bảo đảm thực hiện việc xây dựng Nghị định thay thế được đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giao thông vận tải Lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.

Bộ GTVT gửi kèm theo: (1) Báo cáo đánh giá thực trạng tác động của quy định về quản lý phương tiện xe cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam tham gia giao thông mới mục đích du lịch; (2) Đề cương dự thảo Nghị định; (3) Ý kiến góp ý của một số Bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Nghị định (nay là đề cương lập đề nghị); một số tài liệu liên quan).

Toàn văn Hồ sơ dự thảo Nghị định xem Tại đây!

Nguồn: Bộ GTVT

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây