Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 1
Lượt truy cập: 21850706
Tải dữ liệu Danh mục dữ liệu
1. Danh muc TC nganh GTVT

 -          File này tổng hợp từ nguồn Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

-          Cách phân loại các tiêu chuẩn theo Khung phân loại tiêu chuẩn quốc tế.

-          Đây là file do phòng KHCN rà soát các TC có liên quan tới lĩnh vực GTVT.

2. Mẫu báo cáo tóm tắt

 Tóm tắt báo cáo (bằng 2 ngôn ngữ Tiếng Việt – Anh): Dùng font Times New Roman 10  nghiêng, tóm tắt báo cáo tối đa không quá 200 từ và phải thể hiện được nội dung chủ yếu và kết luận chính của báo cáo

3. Mẫu bài báo toàn văn Hội nghị

 Để tạo thuận lợi cho việc tuyển chọn và in Tuyển tập báo cáo, Ban tổ chức Hội nghị kính đề nghị các tác giả trình bày báo cáo khoa học của mình theo mẫu đính kèm

 1   2   3   4   5