Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 1
Number view: 21847943
Department Phân viện Phân viện miền Trung

 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển KH&CN, các dự báo, định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ngành GTVT miền Trung; nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật chuyên ngành GTVT

Nghiên cứu thiết kế chế tạo các kết cấu thép, thiết bị thi công công trình, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm phục vụ ngành GTVT và triển khai ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực xây dựng công trình, vật liệu xây dựng, điện tử - tin học, cơ khí GTVT, bảo vệ công trình giao thông, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông và thẩm định về an toàn giao thông

Dịch vụ KH&CN: điều tra, khảo sát, đánh giá tác động môi trường; tư vấn về khảo sát, thiết kế, thẩm định, lập dự án đầu tư, giám sát chất lượng công trình, chuyển giao công nghệ, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn; kiểm định giám định, thí nghiệm, kiểm tra đánh giá chất lượng vật liệu, công trình GTVT; thi công xây dựng và sửa chữa, nâng cấp các công trình có ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới, kết cấu mới trong ngành GTVT

Chi tiết về Phân Viện Khoa học và Công nghệ GTVT miền Trung

Most view
External link