Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 39
Number view: 23177418
Department Các Trung tâm Tự động hóa & Đo lường

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu:

Trung tâm Tự động hóa và Đo lường là trung tâm nghiên cứu công nghệ của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT: có chức năng nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và ứng dụng công nghệ chuyên ngành Điện tử - Tin học.

- Xây dựng định hướng, chương trình, kế hoạch dài hạn và trung hạn về chuyên ngành Điện tử - Tin học. Nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ trong lĩnh vực Điện tử - Tin học để đo lường và tự động hóa.

- Tham gia thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật và tư vấn về thiết kế, thẩm định, lập dự án đầu tư, đào tạo, chuyển giao công nghệ và sở hữu công nghiệp trong lĩnh vực Điện tử - Tin học.

- Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng năm

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực tự động hóa và đo lường; Nghiên cứu thiết kế và chế tạo các sản phẩm mới trong lĩnh vực nêu trên.

- Kiểm định các thiết bị đo lường và các hệ thống tự động trong giao thông vận tải và các ngành công nghiệp khác.

- Thực hiện các dịch vụ KH&CN: Khảo sát, tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực tự động hóa và đo lường…

Chi tết Trung tâm Tự động hóa và Đo lường

 

Most view
External link