Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 14
Lượt truy cập: 24371421
Các đơn vị Các Trung tâm KH & CN Địa kỹ thuật

Chức năng :  

TT KHCN ĐKT là đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện KH&CN GTVT; có chức năng nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và ứng dụng công nghệ thuộc chuyên ngành Địa kỹ thuật.
Nhiệm vụ:
- Xây dựng định hướng, chương trình, kế hoạch nghiên cứu dài hạn và trung hạn về chuyên ngành Địa kỹ thuật trình Viện trưởng duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch được duyệt.
- Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng năm và đột xuất để đấu thầu thực hiện đề tài NCKH các cấp, các dự án thuộc lĩnh vực chuyên môn của Phòng.
- Xây dựng các tiêu chuẩn/ quy trình/ quy phạm trong lĩnh vực Địa kỹ thuật theo kế hoạch Bộ giao. Xây dựng các Tiêu chuẩn cơ sở của Viện đối với những lĩnh vực mà Tiêu chuẩn Việt nam và Tiêu chuẩn ngành chưa có.
- Tham gia xây dựng các phần mềm tính toán thiết kế, thi công, kiểm định, quản lý trong lĩnh vực Địa kỹ thuật.
- Nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ trong lĩnh vực Địa kỹ thuật bao gồm : các kết cấu mới, vật liệu mới , công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xây dựng các công trình liên qua đến Địa kỹ thuật; giải quyết các khó khăn trong thực tiễn.
- Thường xuyên cập nhật thông tin trong và ngoài nước về lĩnh vực Địa kỹ thuật cung cấp cho Ngân hàng dữ liệu và thông báo trên mạng Lan của Viện. Tham gia các hội thảo khoa học hàng năm do Viện tổ chức và các hội thảo khác phù hợp với chuyên ngành Địa kỹ thuật.
- Nghiên cứu, đánh giá các công nghệ xây dựng thuộc lĩnh vực Địa kỹ thuật đã áp dụng trong các dự án, các công trình quan trọng đã thực hiện của Bộ GTVT.
- Tổng kết rút kinh nghiệm từ thực tiễn các công tác thiết kế, thi công, tư vấn giám sát, chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực Địa kỹ thuật để xây dựng các thiết kế mẫu, công nghệ mẫu, các sổ tay kỹ thuật...
- Thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật và tư vấn một cách chuyên nghiệp về khảo sát, thiết kế, thí nghiệm quan trắc Địa kỹ thuật, thẩm định, lập dự án đầu tư, đào tạo, chuyển giao công nghệ và sở hữu công nghiệp trong lĩnh vực xây dựng liên quan đến Địa kỹ thuật.
- Tham gia kiểm tra đánh giá chất lượng các công trình giao thông đang khai thác, đang thi công hoặc nghiệm thu đưa vào sử dụng khi được yêu cầu; đề xuất các biện pháp tổ chức- kỹ thuật đảm bảo yêu cầu chất lượng trong việc bảo dưỡng, gia cố, sửa chữa hoặc nâng cấp các công trình liên quan đến Địa kỹ thuật.
- Tham gia đào tạo trên đại học phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đối với các đối tượng được Nhà nước giao cho Viện. Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu thông qua việc tổ chức trao đổi kinh nghiệm, sinh hoạt chuyên đề...