Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 11
Lượt truy cập: 24371341
Các đơn vị Các Trung tâm KH&CN Bảo vệ môi trường GTVT

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu:

Tham gia đánh giá môi trường chiến lược cho các dự án quy hoạch phát triển gaio thông vận tải.

Điều tra, khảo sát, nghiên cứu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các nhà máy công nghiệp, cơ khí giao thông, các cơ sở hạ tầng của GTVT đang hoạt động.

Điều tra xã hội học và tổ chức tham vấn cộng đồng cho các Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT.

Tư vấn, giám sát công tác giải phòng mặt bằng và Tái định cư cho các Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT.

Cung cấp dịc vụ tư vấn và giám sát độc lập về các chính sách an toàn môi trường và xã hội.

Tiếp nhận và chuyển giao tiến bộ khoa học Công nghệ trong lĩnh vực môi trường GTVT bao gồm: áp dụng công nghệ sạch trong GTVT, chế tạo thiết bị giảm thiểu ô nhiễm môi trường do các hoạt động giao thông gây ra.

Điều tra, kiểm soát hoạt động của các nhà máy, khu công nghiệp trong ngành về lĩnh vực môi trường.

Hợp tác với cơ quan, tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước trong nghiên cứu bảo vệ môi trường.

Biên soạn các tiêu chuẩn, quy trình, đào tạo, tư vấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ trong ngành.

Chi tiết Trung tâm Khoa học công nghệ và Bảo vệ môi trường GTVT