Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 34
Number view: 29283901
Department Viện chuyên ngành Viện CN Địa kỹ thuật và Phòng tránh thiên tai

 - Nghiên cứu khoa học và ứng dụng, phát triển công nghệ trong lĩnh vực địa kỹ thuật, địa chất công trình, địa chất thủy văn, kết cấu hạ tầng ngành giao thông vận tải và các nghành xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy văn, thủy điện;

- Dịch vụ khoa học và công nghệ: Khảo sát địa hình, địa chất công trình; 

- Phân tích thí nghiệm đất đá;

- Thí nghiệm, quan trắc kỹ thuật

- Kiểm tra đánh giá chất lượng các công trình

- Tu vấn thẩm định, thiết kế, giám sát, lập dự án đầu tư và các hoạt động tư vấn trong lĩnh vực địa kỹ thuật, địa chất công trình, địa chất thủy văn; Tham gia, liên kết đào tạo trong lĩnh vực địa kỹ thuật, địa chất công trình, địa chất thủy văn.

Most view
External link