Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 11
Lượt truy cập: 24371021
Các đơn vị Các Trung tâm Cảng - Đường thủy

* Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ:

- Xây dựng định hướng, chương trình, kế hoạch nghiên cứu trước mắt, lâu dài về chuyên ngành Cảng-Đường thuỷ và công trình biển để trình Viện trưởng phê duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch được duyệt;

- Đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm và đột xuất để thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ các cấp, các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành;

- Nghiên cứu tổng kết, đánh giá các công nghệ đã được áp dụng trong các dự án, các công trình quan trọng thuộc lĩnh vực Cảng, đường thuỷ do Bộ GTVT quản lý, giao cho Viện Khoa học và Công nghệ GTVT và các đơn vị trong ngành GTVT thực hiện;

- Nghiên cứu biên soạn, biên dịch và phản biện các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật thuộc lĩnh vực cảng, đường thuỷ để phục vụ cho việc xét duyệt và ban hành;

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, kết cấu mới, vật liệu mới trong lĩnh vực xây dựng mới và sửa chữa phục hồi, nâng cao tuổi thọ của các công trình cảng, đường thuỷ và công trình biển.

* Hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ :

- Lập các dự án đầu tư, Tư vấn thiết kế, Tư vấn thẩm tra và Tư vấn giám sát các dự án xây dựng các công trình cảng, sông và biển, luồng tàu biển, công trình đường thuỷ nội địa và các công trình biển;

- Thực hiện kiểm định, thí nghiệm, kiểm tra đánh giá chất lượng và chất lượng còn lại các công trình cảng, đường thuỷ được xây dựng mới hoặc đang khai thác;

- Thiết kế và thi công sửa chữa những hư hỏng để phục hồi nâng cấp khả năng khai thác và kéo dài tuổi thọ của các công trình cảng, đường thủy;

- Chuyển giao công nghệ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, đào tạo tư vấn giám sát trong lĩnh vực cảng, đường thủy và công trình biển.

 

Chi tiết Trung tâm KHCN Cảng - Đường thủy