Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 20
Number view: 27625261
News Tin tức Detail news
Đảng bộ Bộ GTVT quyết tâm thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm
Number view: 579

 Sáng ngày 05/4, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ chín khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sơ kết công tác quý I/2022, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2022 của Đảng bộ, với quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi 06 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2022.

 Đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT và đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT; các đồng chí bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; các cán bộ chuyên trách các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ GTVT và trưởng các đoàn thể thuộc Bộ.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu khai mạc Hội nghị

Toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ quý I/2022 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, quý I/2022, toàn Đảng bộ Bộ GTVT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng quý I/2022.

“Với tinh thần đổi mới nội dung, chương trình Hội nghị theo hướng thiết thực có chất lượng, dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận các vấn đề quan trọng đặt ra. Tại Hội nghị lần này, chúng ta sẽ nghiên cứu, thảo luận vào nội dung của 02 Báo cáo, 01 Nghị quyết chuyên đề và 02 dự thảo Thông báo về bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025” - đồng chí Lê Anh Tuấn đề nghị.

Theo đồng chí Lê Anh Tuấn, quý II/2022, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của Đảng bộ Bộ. Đồng chí đề nghị các đồng chí lãnh đạo theo chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị và trên cương vị công tác của mình, với tinh thần nhìn thẳng, tập trung nghiên cứu, thảo luận làm rõ kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý II/2022 trong toàn Đảng bộ Bộ.

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày Báo cáo sơ kết công tác quý I/2022, nhiệm vụ công tác quý II/2022 của Đảng bộ; báo cáo bổ sung Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Lâm Văn Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ GTVT trình bày Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quý I/2022, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022; điều chỉnh, bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Khuất Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia trình bày Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Bộ về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chuyển đổi số trong Đảng bộ Bộ GTVT”...

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo và các nội dung của Hội nghị mà Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã trình tại hội nghị về 02 Báo cáo định kỳ, 01 Nghị quyết chuyên đề và 02 Thông báo.

Hội nghị thống nhất đánh giá trong quý I/2022, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cùng với sự nỗ lực chung của cán bộ, đảng viên, toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã thảo luận, phân tích, làm rõ thêm một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quý I/2022 vừa qua; đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhanh chóng khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của quý II/2022.

Đồng chí Khuất Việt Hùng, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGTQG

trình bày Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Bộ về “Tăng cường sự lãnh đạo của

các cấp ủy đảng đối với công tác chuyển đổi số trong Đảng bộ Bộ GTVT” tại Hội nghị

Về Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Bộ GTVT về Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chuyển đổi số trong Đảng bộ Bộ GTVT”; Thông báo bổ sung trong Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nội dung điều chỉnh, bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy Bộ, các đại biểu cơ bản thống nhất cao với nội dung tờ trình và các dự thảo Báo cáo. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tiếp thu ý kiến của các đồng chí, đồng thời đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ tổng hợp, hoàn chỉnh để sớm ban hành.

Đảng bộ Bộ GTVT quyết tâm thực hiện thắng lợi 06 nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh: Trong quý II năm 2022, toàn Đảng bộ Bộ quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi 06 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT cần tập trung cao độ, phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ được giao. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và của Đảng ủy Khối các cơ quan TW; rà soát, bổ sung bổ sung Chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch của cấp ủy các cấp về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với các quy định nêu gương của Đảng và những điều đảng viên không được làm. Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Lê Anh Tuấn và đồng chí Đào Văn Tiến 

trao tặng Giấy khen các tập thể tiêu biểu được khen thưởng Đợt thi đua

chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng và 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện Quy chế và tổ chức ký Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Bộ với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và triển khai thực hiện hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyển giao các cấp ủy trực thuộc về địa phương đảm bảo tiến độ đề ra; hướng dẫn đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030 theo quy định; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát, bổ sung và ban hành mới các quy chế, quy định.

Thứ tư, tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới; phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng và bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022, nhất là một số quy định về công tác quy hoạch cán bộ, công tác hướng dẫn tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộcXây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết chuyên đề về Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chuyển đổi số trong Đảng bộ Bộ” nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số trong Đảng bộ Bộ GTVT.

Thứ năm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện có hiệu quả, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; điều chỉnh, bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đúng quy định.

Thứ sáu, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền; lãnh đạo tổ chức các phong trào thi đua, vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội... Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên thực hiện Kế hoạch tổ chức đại hội tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ GTVT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

“Có thể khẳng định, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng quý I/2022. Trong quý II và 6 tháng cuối năm 2022 còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tích cực, chủ động hơn nữa để hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2022...

Tôi đề nghị, mỗi đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ GTVT và các đồng chí bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trên cương vị và trách nhiệm công tác của mình, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 để từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra” - đồng chí Lê Anh Tuấn đề nghị.

*Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT khen thưởng 20 tập thể tiêu biểu trong “Đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022)”./.

Xuân Nguyên

Most view
External link