Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 28
Number view: 19166739
KÝ BIÊN BẢN HỢP TÁC VỚI KAIA (HÀN QUỐC)
Number view: 1929

Được sự cho phép của Bộ GTVT, ngày 22/4/2019, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT và Cơ quan Công nghệ Hạ tầng tiên tiến Hàn Quốc (KAIA) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên

Mục đích của buổi Lễ ký kết này là phát triển chương trình chuyển giao công nghệ tại Việt Nam. Tạo điều kiện hợp tác nghiên cứu giữa các bên tham gia trên nền tảng của những nguyên tắc về bình đẳng giữa hai bên, nhằm thúc đẩy hợp tác cũng như sự hiểu biết lẫn nhau giữa các bên tham gia.

Nội dung hợp tác bao gồm:

(1) Hợp tác trong việc nghiên cứu và phát triển, thành lập các tiêu chuẩn liên quan tới giao thông, xây dựng và cơ sở hạ tầng ở Việt Nam.

(2) Hợp tác trong chuyển giao công nghệ mới và vật liệu tiên tiến ở Việt Nam.

(3) Hợp tác trong việc cung cấp việc đào tạo kinh doanh cần thiết chung cho việc hợp tác.

(4) Hợp tác trong triển khai ứng dụng việc nghiên cứu và phát triển cung cấp dịch vụ tư vấn kĩ thuật liên quan đến xây dựng tới khách hàng.

 

 

 

 

 

 
Most view
External link