Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 1
Lượt truy cập: 20471835
Tin tức Tin hoạt động ITST Chi tiết tin tức
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 8 Khóa XII
Số lần xem: 2681

Ngày 06/03/2019, Đảng ủy Viện khoa học và Công nghệ GTVT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII.  Lãnh đạo Viện, BCH Đảng bộ , UBKT đảng ủy, VPĐU, các chi bộ, toàn thể đảng viên và người lao động trong toàn Viện tham dự hội nghị. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và truyền đạt nội dung Nghị quyết.

Nghị quyết TW 8 Khóa XII là một trong những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra; có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Do đó các đại biểu dự Hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một cách có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết. 

 


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Vũ Đức Nam phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Hội nghị, gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về  Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 37-KL/TW về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.


Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy Viện yêu cầu, ngay sau khi cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết đều phải viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung bài thu hoạch cần tập trung nêu rõ nhận thức về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nghị quyết đã đề ra; liên hệ với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân; đề xuất giải pháp thực hiện của đơn vị và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân.