Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 18
Lượt truy cập: 16745710
Tin tức Tin hoạt động ITST Chi tiết tin tức
Họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá mức độ ăn mòn của thép cường độ cao trong dầm cầu BT DƯL trên một số khu vực ở Việt Nam”, mã số DT174046, CNĐT: ThS. Nguyễn Thái Khanh
Số lần xem: 823

Cầu BTCT DƯL chiếm một tỷ lệ lớn trên hệ thống đường bộ ở Việt Nam, trong đó rất nhiều cầu được xây dựng cách đây từ 30-50 năm. Sau một thời gian dài đưa vào khai thác sử dụng, dưới điều kiện hoạt tải ngày càng gia tăng và các tác nhân bất lợi của môi trường, rất nhiều cầu đã bị hư hỏng, xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu khai thác hiện nay. Hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng nhất đến khả năng chịu lực của kết cấu dầm BT DƯL là việc ăn mòn làm mất mát tiết diện của cáp cường độ cao. Các kết quả nghiên cứu ở nước ngoài cũng cho thấy sự ăn mòn của cáp cường độ cao trong cầu BT DƯL ngày càng gia tăng và là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến sự xuống cấp thậm chí là sụp đổ của cầu. Ở Việt Nam trong thời gian vừa qua cũng đã có một số công trình cầu bị ăn mòn cáp cường độ cao dẫn đến đứt một số bó cáp DƯL-N.

 Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, trong những năm vừa qua Viện Khoa học Công nghệ GTVT đã có một số nghiên cứu lý thuyết về đánh giá ăn mòn cáp cường độ cao trong cầu BT DƯL. Tuy nhiên các nghiên cứu chưa có hệ thống và đồng bộ, còn ít các số liệu thực nghiệm hiện trường.

 Vì vậy năm 2017 Viện đã đề xuất và được Bộ GTVT giao thực hiện đề tài  “Nghiên cứu đánh giá mức độ ăn mòn của thép cường độ cao trong dầm cầu BT DƯL trên một số khu vực ở Việt Nam”, mã số DT174046, do ThS. Nguyễn Thái Khanh làm chủ nhiệm đề tài.

 Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, đề xuất phương pháp và thực nghiệm xác định mức độ ăn mòn của thép cường độ cao trong kết cấu nhịp cầu bê tông dự ứng lực trên một số khu vực ở Việt Nam nhằm đánh giá hiện trạng ăn mòn thép cường độ cao trong cầu bê tông dự ứng lực và đề xuất các giải pháp hạn chế ăn mòn, đảm bảo khai thác an toàn và nâng cao tuổi thọ các công trình cầu bê tông dự ứng lực.

 Ngày 15/6/2018 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức Họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài nêu trên. Cuộc họp do TS. Đỗ Hữu Thắng chủ trì cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Viện Trưởng Viện KH&CN GTV, chủ nhiệm đề tài, nhóm nghiên cứu, Viện Chuyên ngành Cầu hầm và Phòng Khoa học công nghệ.

 Tại cuộc họp, chủ nhiệm đề tài đã trình bày các nội dung nghiên cứu gồm:

                - Giới thiệu chung

                - Các kết quả chính của đề tài

                - Chi tiết các dự thảo hướng dẫn của đề tài

                - Kết luận và kiến nghị

  Sản phẩm của đề tài:

- Báo cáo Tổng kết khoa học công nghệ đề tài.

- Các Dự thảo chỉ dẫn

Trong đó Báo cáo tổng kết khoa học công nghệ đề tài được bố cục thành 4 chương:

-          Tổng quan về tình hình ăn mòn của hệ thống cáp cường độ cao sử dụng trong cầu bê tông dự ứng lực

-       Nghiên cứu các phương pháp, thiết bị kiểm tra, đánh giá khả năng ăn mòn của cáp cường độ cao trong dầm bê tông dự ứng lực

-       Thực nghiệm đánh giá mức độ ăn mòn của cáp cường độ cao trong một số công trình cầu bê tông dự ứng lực ở các khu vực khác nhau

-       Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hạn chế ăn mòn của cáp cường độ cao trong công trình cầu bê tông dự ứng lực ở Việt Nam.

Các Dự thảo chỉ dẫn gồm:

-       Dự thảo chỉ dẫn kiểm tra, đánh giá và sửa chữa ăn mòn cáp cường độ cao trong cầu BT DƯL

-       Dự thảo chỉ dẫn hạn chế ăn mòn cáp cường độ cao trong cầu BT DƯL.

 Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã thống nhất thông qua kết quả nghiên cứu, yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa Báo cáo tổng kết KHCN đề tài; Các Dự thảo Chỉ dẫn theo các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu và làm thủ tục nghiệm thu cấp Bộ.

 

Một số hình ảnh cuộc họp