Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 21
Lượt truy cập: 16944828
Tin tức Tin hoạt động ITST Chi tiết tin tức
Họp Hội đồng khoa học công nghệ Bộ đánh giá đề tài cấp Bộ năm 2017 “Nghiên cứu, đề xuất các dạng kết cấu trụ chống va xô phù hợp cho trụ cầu có thông thuyền đang khai thác ở Việt Nam”
Số lần xem: 2054

Tai nạn va xô giữa tàu thuyền với công trình cầu là một rủi ro thường kéo theo những thiệt hai vô cùng to lớn về con người, vật chất và môi trường. Việc nghiên cứu đề xuất các dạng kết cấu trụ chống va xô phù hợp cho trụ cầu có thông thuyền đang khai thác ở Việt nam là một yêu cầu cấp thiết.

 Mục tiêu của đề tài có mã số DT174048 là nghiên cứu, đánh giá đề xuất các dạng kết cấu trụ chống va xô phù hợp cho trụ cầu có thông thuyền đang khai thác ở Việt Nam; Xây dựng dự thảo chỉ dẫn kỹ thuật về thiết kế kết cấu trụ chống va xô; Xây dựng một số mẫu chống va xô điển hình để áp dụng cho cầu đang khai thác trên sông có thông thuyền ở Việt Nam.

 Ngày 2/2/2018 Bộ GTVT đã tổ chức Họp Hội đồng KHCN Bộ,  đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2017 “Nghiên cứu, đề xuất các dạng kết cấu trụ chống va xô phù hợp cho trụ cầu có thông thuyền đang khai thác ở Việt Nam” mã số DT174048 do TS. Mai Quang Huy là chủ nhiệm đề tài.

Cuộc họp do PGS.TS Hoàng Hà, Vụ trưởng Vụ KHCN Bộ GTVT chủ trì cùng các thành viên Hội đồng theo QĐ số của Bộ trưởng Bộ GTVT và nhóm nghiên cứu.

 Tại cuộc họp, chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt các nội dung nghiên cứu:

-   Nghiên cứu tổng quan các dạng kết cấu trụ chống va xô cho công trình cầu.

-    Khảo sát đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu chống va xô đang khai thác ở Việt Nam.

-    Phân tích, đánh giá tác động của va xô xà lan, tàu vào trụ cầu.

-    Nghiên cứu, đề xuất dạng kết cấu trụ chống va cho công trình cầu tương ứng với cấp sông phù hợp với điều kiện Việt Nam.

-    Ví dụ thiết kế trụ chống va với các dạng kết cấu điển hình.

 Sản phẩm của đề tài gồm có:

+ Báo cáo tổng kết khoa học Đề tài,

+ Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài.

+ Dự thảo chỉ dẫn kỹ thuật về thiết kế kết cấu trụ chống va xô;

+ Xây dựng một số mẫu chống va xô điển hình để áp dụng cho cầu đang khai thác trên sông có thông thuyền ở Việt Nam.

+ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí GTVT

Hội đồng KHCN đánh giá đây là đề tài có tính thực tiễn cao và thống nhất thông qua kết quả nghiên cứu, yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa và bổ sung các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu, làm các thủ tục trình Bộ theo quy định.

   Một số hình ảnh cuộc họp