Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 12
Lượt truy cập: 16397670
Tin tức Tin hoạt động ITST Chi tiết tin tức
Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2017 “Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu sóng chấn động đến hầm hiện hữu bên cạnh khi thi công hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn”
Số lần xem: 1041

Ngày 27/12/2017, tại Viện Khoa học và công nghệ GTVT, dưới sự chủ trì của TS. Đỗ Hữu Thắng, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở theo QĐ số 3201/QĐ-VKHCN của Viện Khoa học và công nghệ GTVT đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu sóng chấn động đến hầm hiện hữu bên cạnh khi thi công hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn” mã số DT174047 do TS. Nguyễn Quang Huy làm chủ nhiệm đề tài.

 Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng chấn động do nổ mìn khi thi công đường hầm đến các kết cấu chống giữ của công trình ngầm lân cận đã được nhiều tác giả trên thế giới quan tâm và đã có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học được công bố. Các phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng bao gồm: phương pháp giải tích; Phương pháp nghiên cứu trên mô hình tương đương; Phương pháp đo thực nghiệm tại hiện trường và các phương pháp nghiên cứu trên mô hình số.

Tại Việt Nam, nghiên cứu ảnh hưởng của chấn động nổ mìn đến kết cấu công trình lân cận đặc biệt là kết cấu chống giữ công trình ngầm khi đào hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn được đề cập không nhiều. Ngoài ra việc nghiên cứu ảnh hưởng của loại thuốc nổ và phương tiện nổ sử dụng, phương pháp điều khiển nổ, lựa chọn thông số nổ mìn hợp lý, phù hợp với điều kiện địa chất khu vực nổ v.v… để giảm thiểu cường độ sóng chấn động đến các công trình hiện hữu bên cạnh cũng chưa được đề cập đến, chủ yếu là điều chỉnh lượng thuốc nổ hợp lý theo kinh nghiệm thực tế. Do vậy việc nghiên cứu ảnh hưởng của sóng chấn động nổ mìn đến đường hầm hiện hữu lân cận khi thi công đường hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn ở Việt Nam là hết sức cần thiết và cấp bách. Vì vậy Bộ GTVT đã cho Viện Khoa học và Công nghệ GTVT nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu sóng chấn động đến hầm hiện hữu bên cạnh khi thi công hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn”.

 

Mục tiêu của đề tài là đưa ra giải pháp nổ mìn để giảm thiểu cường độ sóng chấn động và đảm bảo an toàn cho công trình hầm hiện hữu bên cạnh.

 

 Tại cuộc họp, chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt các nội dung sau: 

  • Tổng quan hiện trạng và công nghệ thi công công trình ngầm bằng phương pháp nổ mìn.
  • Nghiên cứu và phân tích sự ảnh hưởng của sóng chấn động do khoan nổ mìn khi thi công công trình ngầm.
  • Nghiên cứu mô hình số đánh giá ảnh hưởng của sóng chấn động nổ mìn đến kết cấu công trình lân cận.
  • Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu sóng chấn động đến hầm hiện hữu bên cạnh khi thi công bằng phương pháp khoan nổ mìn.
  • Kết luận và kiến nghị.
  • Dự thảo chỉ dẫn lựa chọn biện pháp hạn chế ảnh hưởng đến hầm lân cận khi thi công công trình ngầm bằng phương pháp khoan nổ mìn.

Sản phẩm của đề tài gồm có Báo cáo tổng kết KHCN đề tài; Dự thảo chỉ dẫn lựa chọn biện pháp hạn chế ảnh hưởng đến hầm lân cận khi thi công công trình ngầm bằng phương pháp khoan nổ mìn và Bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học;

Hội đồng đánh giá cấp cơ sở thống nhất ý kiến thông qua kết quả nghiên cứu của đề tài, yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa và bổ sung sản phẩm của đề tài theo Biên bản Họp hội đồng nghiệm thu câp cơ sở và làm thủ tục nghiêm thu cấp Bộ. 

 Một số hình ảnh cuộc họp