Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 17
Number view: 16587146
Họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2017 “Nghiên cứu, đề xuất các dạng kết cấu trụ chống va xô phù hợp cho trụ cầu có thông thuyền đang khai thác ở Việt Nam”
Number view: 1208

Tai nạn va xô giữa tàu thuyền với công trình cầu là một rủi ro thường kéo theo những thiệt hai vô cùng to lớn về con người, vật chất và môi trường.

 

Ở Việt nam chưa có nghiên cứu bài bản về công trình chống va xô cho tàu thuyền, trừ những trường hợp với các cầu lớn cần có những kết cấu đặc biệt. Vì vậy việc nghiên cứu đề xuất các dạng kết cấu trụ chống va xô phù hợp cho trụ cầu có thông thuyền đang khai thác ở Việt nam là một yêu cầu cấp thiết.

Mục tiêu của đề tài có mã số DT174048 là nghiên cứu, đánh giá đề xuất các dạng kết cấu trụ chống va xô phù hợp cho trụ cầu có thông thuyền đang khai thác ở Việt Nam; Xây dựng dự thảo chỉ dẫn kỹ thuật về thiết kế kết cấu trụ chống va xô; Xây dựng một số mẫu chống va xô điển hình để áp dụng cho cầu đang khai thác trên sông có thông thuyền ở Việt Nam.

 Ngày 28/11/2017 Viện Khoa học và công nghệ GTVT đã tổ chức Họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2017 “Nghiên cứu, đề xuất các dạng kết cấu trụ chống va xô phù hợp cho trụ cầu có thông thuyền đang khai thác ở Việt Nam” mã số DT174048 do TS. Mai Quang Huy là chủ nhiệm đề tài.

Cuộc họp do TS Đỗ Hữu thắng chủ trì với đầy đủ các thành viên hội đồng theo QĐ số 3158/QĐ-VKHCN ngày 21/11/2017 của Viện Khoa học và công nghệ GTVT và nhóm nghiên cứu.

 Tại cuộc họp, chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt các nội dung đã nghiên cứu:

-   Nghiên cứu tổng quan các dạng kết cấu trụ chống va xô cho công trình cầu.

-    Khảo sát đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu chống va xô đang khai thác ở Việt Nam.

-    Phân tích, đánh giá tác động của va xô xà lan, tàu vào trụ cầu.

-    Nghiên cứu, đề xuất dạng kết cấu trụ chống va cho công trình cầu tương ứng với cấp sông phù hợp với điều kiện Việt Nam.

-    Ví dụ thiết kế trụ chống va với các dạng kết cấu điển hình.

 Sản phẩm của đề tài gồm có:

+ Báo cáo tổng kết khoa học Đề tài,

+ Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài.

+ Dự thảo chỉ dẫn kỹ thuật về thiết kế kết cấu trụ chống va xô;

+ Xây dựng một số mẫu chống va xô điển hình để áp dụng cho cầu đang khai thác trên sông có thông thuyền ở Việt Nam.

Hội đồng đánh giá cấp cơ sở thống nhất ý kiến thông qua kết quả nghiên cứu của đề tài, yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa và bổ sung các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu, làm các thủ tục trình Bộ theo quy định.

   Một số hình ảnh cuộc họp

 

 

 

 

 

Most view
External link