Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 11
Number view: 16586864
Họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài 2017 “Nghiên cứu áp dụng công nghệ mặt đường bê tông nhựa ấm – warm mix asphalt hiện đại trong xây dựng và bào trì đường bộ tại Việt Nam”
Number view: 1365

Bê tông nhựa nóng (HMA) thường được sản xuất tại trạm trộn trong khoảng nhiệt độ từ 140oC đến 160oC. Đối với hỗn hợp HMA sử dụng nhựa đường cải thiện hoặc nhựa đường cao su, nhiệt độ để sản xuất hỗn hợp HMA thường được đòi hỏi cao hơn nữa.

Từ những năm 1970, đã có nhiều nhà nghiên cứu cố gắng giảm nhiệt độ trộn/đầm nén của HMA để tạo nên nhiều lợi ích về kinh tế, môi trường, đó là bê tông nhựa ấm (WMA).

Hỗn hợp WMA được sản xuất ở nhiệt độ thấp hơn so với hỗn hợp HMA từ khoảng 5 đến 45oC, song các chỉ tiêu kỹ thuật thấp hơn không nhiều hoặc tương đương với hỗn hợp HMA. Để đáp ứng được các yêu cầu ngày càng tăng về bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, hiện nay nhiều nước trên thế giới đã áp dụng công nghệ WMA trong xây dựng đường bộ và đã đạt được nhiều thành công. Công nghệ này giờ đây không những được áp dụng cho mặt đường bê tông nhựa chặt thông thường mà đã áp dụng cho mặt đường bê tông nhựa cấp phối hở và mặt đường tái chế.

Các lợi ích chủ yếu của công nghệ WMA bao gồm:

- Giảm sự tiêu thụ nhiên liệu và năng lượng (do đó giảm được giá thành);

- Giảm sự phát thải và và mùi phát ra từ các trạm trộn;

- Giảm lượng khói thoát ra gây ảnh hưởng tới cộng đồng xung quanh;

- Cải thiện điều kiện làm việc tại công trường thi công.

 Công nghệ mặt đường WMA gần như còn mới mẻ để áp dụng trong xây dựng đường bộ tại Việt Nam, đến nay chưa có những nghiên cứu cụ thể cũng như chưa có các tiêu chuẩn quy định về vấn đề này. Do vậy việc đưa công nghệ mới áp dụng có hiệu quả về giá thành, đảm bảo chất lượng và bảo vệ môi trường tại các dự án xây dựng đường bộ là rất cần thiết tại Việt Nam hiện nay.

Công nghệ WMA với nhiều ưu điểm phù hợp với điều kiện khí hậu, trình độ công nghệ, điều kiện giao thông tại Việt Nam sẽ có khả năng áp dụng rất lớn. Tuy nhiên, để có thể áp dụng công nghệ này, chúng ta cần quan tâm tới những vấn đề sau: Nghiên cứu tổng quan về các công nghệ WMA trên thế giới để định hướng áp dụng vào Việt Nam; đánh giá các điều kiện thực tế tại Việt Nam và khả năng áp dụng công nghệ WMA theo các tiêu chuẩn của nước ngoài; đánh giá lựa chọn công nghệ WMA phù hợp với điều kiện Việt Nam; nghiên cứu thực nghiệm để kiểm chứng, từ đó nhận xét và đề xuất các chỉ tiêu, thông số cơ bản của WMA tại Việt Nam; nghiên cứu xây dựng dự thảo thiết kế thành phần hỗn hợp WMA, tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu WMA tại Việt Nam.

Ngày 28/11/2017 Viện Khoa học và công nghệ GTVT đã tổ chức Họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2017: “Nghiên cứu áp dụng công nghệ mặt đường bê tông nhựa ấm – Warm Mix Asphalt hiện đại trong xây dựng và bào trì đường bộ tại Việt Nam“ mã số: DT174056 do TS. Bùi Ngọc Hưng làm chủ nhiệm.

 Tham dự cuộc họp có đầy đủ các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở theo quyết định QĐ số 3032/QĐ-VKHCN ngày 03/11/2017 của Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT do TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT chủ trì, Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu.

 Tại cuộc họp, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày các nội dung:

 1.   Đặt vấn đề

2.   Lợi ích của công nghệ mặt đường WMA

3.   Lịch sử phát triển công nghệ mặt đường WMA

4.   Áp dụng công nghệ mặt đường WMA tại một số nước

5.   Một số công nghệ mặt đường WMA điển hình

6.   Khả năng áp dụng công nghệ mặt đường bê tông nhựa ấm phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay,

7.   Nghiên cứu các thí nghiệm, các thiết bị thí nghiệm và vật liệu cho bê tông nhựa ấm

8.   Phương pháp thiết kế hỗn hợp WMA

9.   Công nghệ, thiết bị sản xuất và thi công mặt đường WMA

10.       Nghiên cứu thử nghiệm hỗn hợp WMA trong phòng Kết luận, đề xuất

11.       Nghiên cứu xây dựng dự thảo thiết kế thành phần hỗn hợp và tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu WMA

12.       Kết luận, đề xuất

Sản phẩm của đề tài gồm có:

·          Báo cáo tổng kết khoa học Đề tài,

·          Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài.

·          Dự thảo thiết kế thành phần hỗn hợp và tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu WMA.

·          Đã công bố một bài báo trên tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học công nghệ năm 2017 (ISBN: 978-604-76-1121-8), một bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số tháng 6/2017.

 Hội đồng đánh giá cấp cơ sở thống nhất ý kiến thông qua kết quả nghiên cứu của đề tài, yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa và bổ sung các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu, làm các thủ tục trình Bộ theo quy định.

 Một số hình ảnh cuộc họp

 

 

 

Most view
External link