Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 11
Number view: 16586786
Hội thảo đề tài cấp bộ năm 2016 “Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá mối tương quan giữa phương pháp thử nghiệm phơi mẫu tự nhiên và phương pháp thử nghiệm gia tốc thời tiết của màng phản quang trong điều kiện khí hậu Việt Nam”
Number view: 1148

 Vật liệu phản quang trong giao thông có tác dụng hướng dẫn lái cả ngày và đêm, là một trong những tính năng thiết yếu của hệ thống đảm bảo an toàn giao thông hiện nay. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển báo hiệu đường bộ (QCVN 41: 2016/BGTVT) quy định các biển báo hiệu giao thông phải có khả năng phản quang.

 Việt Nam nằm trong vùng có điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt có tác động rất lớn đến tuổi thọ của vật liệu sử dụng trong các công trình xây dựng trong đó có vật liệu phản quang. Màng phản quang đã được kiểm tra tính chất cơ lý trong phòng thí nghiệm, đối với thử nghiệm gia tốc trong phòng thí nghiệm cũng đã được đánh giá. Tuy nhiên, thử nghiệm ngoài trời tại Việt Nam chưa có nghiên cứu, để đánh giá được độ bền của màng phản quang trong điều kiện khai thác cần kết hợp rất nhiều các phương pháp thử nghiệm trong đó có phương pháp thử nghiệm gia tốc thời tiết và phương pháp phơi mẫu tự nhiên. Trong tiêu chuẩn TCVN 7887-2008 chỉ đưa ra các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với độ bền thời tiết ngoài trời và thử nghiệm nhân tạo. Tuy nhiên, để đưa ra được mối tương quan giữa thời gian thử nghiệm nhân tạo và độ bền lâu của màng phản quang thì tiêu chuẩn chưa đề cập đến, vì vậy việc “Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá mối tương quan giữa phương pháp thử nghiệm phơi mẫu tự nhiên và phương pháp thử nghiệm gia tốc thời tiết của màng phản quang trong điều kiện khí hậu Việt Nam” là cần thiết.

 Ngày 20/11/2017 Viện Khoa học và công nghệ GTVT đã tổ chức Hội thảo đề tài cấp bộ năm 2016 “Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá mối tương quan giữa phương pháp thử nghiệm phơi mẫu tự nhiên và phương pháp thử nghiệm gia tốc thời tiết của màng phản quang trong điều kiện khí hậu Việt Nam”, mã số: DT164044 do ThS. Nguyễn Thúy Hằng làm chủ nhiệm đề tài.

 Hội thảo do PGS, TS. Nguyễn Xuân Khang, chủ trì, với sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học và nhóm nghiên cứu.

  Tại Hội thảo, chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt các nội dung:

-           Tổng quan về các loại màng phản quang.

-           Tình hình nghiên cứu độ bền của màng phản quang trên thế giới và tại Việt Nam bằng thử nghiệm phơi mẫu tự nhiên và gia tốc thời tiết.

-           Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền của màng phản quang tại Việt Nam

-           Quá trình thực nghiệm, xây dựng mối tương quan giữa phương pháp thử nghiệm phơi mẫu tự nhiên và phương pháp thử nghiệm gia tốc thời tiết.

-           Kết luận.

 Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, qua đó chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện kết quả nghiên cứu.

  Một số hình ảnh Hội thảo

 

 

 

Most view
External link