Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 4
Lượt truy cập: 15487265
Tin tức Tin hoạt động ITST Chi tiết tin tức
Đảng bộ Viện KHCN GTVT quán triệt các Nghị quyết số 4, 5, 6 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Số lần xem: 837

Về phía Viện Khoa học và Công nghệ GTVT có các đồng chí: Nguyễn Xuân Khang, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; Đỗ Hữu Thắng, Phó Viện trưởng; Nguyễn Quang Tuấn, Phó Viện trưởng; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Viện, Chủ tịch Công đoàn Viện, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện. Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT quán triệt 3 nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về “nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về“Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về “tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”. Đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ nhấn mạnh: việc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành 3 Nghị quyết trên là hết sức cần thiết, phù hợp với định hướng về các nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng nhằm đạt mục đích: Nâng cao nhận thức và xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ các cơ quan nhà nước đối với công tác dân vận. Xác định rõ nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cấp ủy các đảng bộ cơ quan nhà nước, từ đó tạo chuyển biến cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và của các đoàn thể chính trị - xã hội.  Bên cạnh đó, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; Khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém về công tác tư tưởng để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng bộ Bộ, nhất là trong công tác cán bộ, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Có biện pháp hiệu quả, phù hợp để đấu tranh trực diện đối với những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ngay trong cấp ủy đảng và ngay trong mỗi chi bộ.  Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong sạch, có bản lĩnh chính trị vững vàng, là tấm gương sáng để cấp dưới noi theo; Tăng cường tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy. Nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức trong sáng, có năng lực tham mưu và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. PGS.TS Nguyễn Xuân Khang, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT cho biết, việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Viện, góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Khang, cùng với việc cụ thể hóa việc thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ; 6 nhiệm vụ,giải pháp của Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK và 8 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK đã đề ra, Đảng bộ Viện tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tới các chi bộ đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện. Cùng với đó, gắn việc triến khai thực hiện các Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối với việc tăng cường công tác xây dựng chi bộ đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của cấp ủy các cấp. Đưa nội dung kiểm tra, giám sát và nội dung sơ kết, tổng kết việc triển khai học tập các nghị quyết số 04, 05, 06 của Đảng ủy Khối gắn với sơ kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào trong chương trình công tác hàng năm của Đảng ủy Viện và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Anh TuấnSáng 30/5, tại Hà Nội, Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ GTVT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết số 4, 5, 6 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Viện. 
Đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT tới dự và trực tiếp phổ biến, quán triệt các Nghị quyết đến toàn thể Hội nghị.

 Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Khang, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; Đỗ Hữu Thắng, Phó Viện trưởng; Nguyễn Quang Tuấn, Phó Viện trưởng; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Viện, Chủ tịch Công đoàn Viện, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện.

 

Về phía Viện Khoa học và Công nghệ GTVT có các đồng chí: Nguyễn Xuân Khang, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; Đỗ Hữu Thắng, Phó Viện trưởng; Nguyễn Quang Tuấn, Phó Viện trưởng; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Viện, Chủ tịch Công đoàn Viện, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện. Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT quán triệt 3 nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về “nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về“Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về “tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”. Đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ nhấn mạnh: việc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành 3 Nghị quyết trên là hết sức cần thiết, phù hợp với định hướng về các nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng nhằm đạt mục đích: Nâng cao nhận thức và xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ các cơ quan nhà nước đối với công tác dân vận. Xác định rõ nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cấp ủy các đảng bộ cơ quan nhà nước, từ đó tạo chuyển biến cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và của các đoàn thể chính trị - xã hội.  Bên cạnh đó, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; Khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém về công tác tư tưởng để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng bộ Bộ, nhất là trong công tác cán bộ, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Có biện pháp hiệu quả, phù hợp để đấu tranh trực diện đối với những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ngay trong cấp ủy đảng và ngay trong mỗi chi bộ.  Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong sạch, có bản lĩnh chính trị vững vàng, là tấm gương sáng để cấp dưới noi theo; Tăng cường tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy. Nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức trong sáng, có năng lực tham mưu và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. PGS.TS Nguyễn Xuân Khang, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT cho biết, việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Viện, góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Khang, cùng với việc cụ thể hóa việc thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ; 6 nhiệm vụ,giải pháp của Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK và 8 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK đã đề ra, Đảng bộ Viện tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tới các chi bộ đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện. Cùng với đó, gắn việc triến khai thực hiện các Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối với việc tăng cường công tác xây dựng chi bộ đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của cấp ủy các cấp. Đưa nội dung kiểm tra, giám sát và nội dung sơ kết, tổng kết việc triển khai học tập các nghị quyết số 04, 05, 06 của Đảng ủy Khối gắn với sơ kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào trong chương trình công tác hàng năm của Đảng ủy Viện và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Anh Tuấn

Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT và Lãnh đạo, CBNV Viện KH&CN GTVT tham dự Hội nghị. Ảnh Văn Thủy

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT quán triệt 3 nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về “nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về“Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về “tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”.

Đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ nhấn mạnh: việc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành 3 Nghị quyết trên là hết sức cần thiết, phù hợp với định hướng về các nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng nhằm đạt mục đích: Nâng cao nhận thức và xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ các cơ quan nhà nước đối với công tác dân vận. Xác định rõ nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cấp ủy các đảng bộ cơ quan nhà nước, từ đó tạo chuyển biến cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và của các đoàn thể chính trị - xã hội.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; Khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém về công tác tư tưởng để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng bộ Bộ, nhất là trong công tác cán bộ, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Có biện pháp hiệu quả, phù hợp để đấu tranh trực diện đối với những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ngay trong cấp ủy đảng và ngay trong mỗi chi bộ.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong sạch, có bản lĩnh chính trị vững vàng, là tấm gương sáng để cấp dưới noi theo; Tăng cường tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy. Nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức trong sáng, có năng lực tham mưu và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động  trong toàn Đảng bộ Viện, góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Hội nghị quán triệt Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động
trong toàn Đảng bộ Viện, góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ảnh Văn Thủy

PGS.TS Nguyễn Xuân Khang, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT cho biết, việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Viện, góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Khang, cùng với việc cụ thể hóa việc thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ; 6 nhiệm vụ,giải pháp của Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK và 8 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK đã đề ra, Đảng bộ Viện tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tới các chi bộ đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện.

Cùng với đó, gắn việc triến khai thực hiện các Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối với việc tăng cường công tác xây dựng chi bộ đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của cấp ủy các cấp.

Đưa nội dung kiểm tra, giám sát và nội dung sơ kết, tổng kết việc triển khai học tập các nghị quyết số 04, 05, 06 của Đảng ủy Khối gắn với sơ kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào trong chương trình công tác hàng năm của Đảng ủy Viện và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Nguồn: mt.gov.vn