Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 12
Number view: 23123690
News Bài viết Detail news
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BẰNG CÔNG CỤ THUẾ, PHÍ MÔI TRƯỜNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA GIẢI PHÁP HIỆN NAY Ở VIỆT NAM
Number view: 9464

Bảo vệ môi trường được thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của các chủ thể có khả năng tác động tiêu cực đến môi trường, cũng như khắc phục các sự cố môi trường. Ở Việt Nam hiện nay đã ban hành Luật thuế môi trường và hệ thống phí bảo vệ môi trường đối với một số loại hàng hóa gây ô nhiễm. Tuy nhiên, do chưa có nghiên cứu đầy đủ về các công cụ kinh tế trước khi ban hành nên quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả về mặt môi trường chưa cao. Bài báo này giới thiệu thực trạng việc áp dụng công cụ thuế, phí bảo vệ môi trường tại Việt Nam, các hạn chế và kiến nghị một số giải pháp khắc phục.

   Xem đầy đủ nội dung bài viết theo đường link sau:


Most view
External link