Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 1
Number view: 23113745
News Bài viết Detail news
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNGCƠ SỞ KHOA HỌC CHO CÔNG NGHỆ CHỐNG ĂN MÒN CỌC THÉP TRONG MÔI TRƯỜNGVIỆT NAM
Number view: 10144

Bài báo này đưa ra cơ sở khoa học công nghệ chống ăn mòn cọc thép trong môi trường Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu đã đưa ra lựa chọn vị trí thử nghiệm, tiến hành thử nghiệm và xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về nguyên tắc lựa chọn phương pháp chống ăn mòn cho cọc thép.

Xem đầy đủ nội dung bài viết theo đường link sau:

Most view
External link