Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 44
Lượt truy cập: 33927746
Tin tức Tin hoạt động ITST Chi tiết tin tức
Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện của NCS Bùi Ngọc Hưng, đề tài “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến biến dạng lún vệt bánh xe có xét đến đặc tính mỏi của bê tông nhựa chặt làm lớp mặt đường Việt Nam”
Số lần xem: 32977

Ngày 23/6/2016, Viện KH&CN GTVT đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện cho NCS Bùi Ngọc Hưng, đề tài “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến biến dạng lún vệt bánh xe có xét đến đặc tính mỏi của bê tông nhựa chặt làm lớp mặt đường Việt Nam” chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình, mã số 62.58.02.05.

 

Ngày 23/6/2016, Viện KH&CN GTVT đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện cho NCS Bùi Ngọc Hưng, đề tài “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến biến dạng lún vệt bánh xe có xét đến đặc tính mỏi của bê tông nhựa chặt làm lớp mặt đường Việt Nam” chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình, mã số 62.58.02.05.

 

Tới dự buổi bảo vệ Luận án có đông đảo các Giáo sư, Phó Giáo sư, các Tiến sĩ, các nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp đến từ Trường Đại học Xây dưng, Trường Đại học GTVT, Trường Đại học Công nghệ GTVT cùng đầy đủ các thành viên Hội đồng đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện theo Quyết định số 974/QĐ-VKHCN ngày 11/5/2016. Chủ tịch Hội đồng: GS.TSKH Nguyễn Xuân Trục, Trường Đại học Xây dựng.

 

Để có thể phân tích đánh giá nguyên nhân hư hỏng HLVBX trên một số tuyến đường quốc lộ nước ta gần đây cũng như đánh giá được ảnh hưởng của mức độ “thô” của cấp phối cốt liệu BTN theo QĐ 858/QĐ-BGTVT cần thiết phải nghiên cứu các ảnh hưởng  liên quan đến đồng thởi cả HLVBX và độ bền mỏi của BTN trên cơ sở tổng kết các kết quả nghiên cứu của thế giới trong những năm gần đây.

Việc thực hiện đề tài Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến biến dạng lún vệt bánh xe có xét đến đặc tính mỏi của bê tông nhựa chặt làm lớp mặt đường Việt Nam”  là cần thiết, có tính thời sự và có ý nghĩa khoa học cũng như ý nghĩa thực tiễn.

 

Đề tài “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến biến dạng lún vệt bánh xe có xét đến đặc tính mỏi của bê tông nhựa chặt làm lớp mặt đường Việt Nam” đã đưa ra tổng quan về hằn lún vệt bánh xe (HLVBX) và mỏi của bê tông nhựa.  Phân tích nguyên nhân hư hỏng HLVBX qua kết quả khảo sát hiện trường. Nghiên cứu thực nghiệm về HLVBX và mỏi của bê tông nhựa chặt điển hình. Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu HLVBX và tăng độ bền mỏi của bê tông nhựa chặt.

 

Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Viện đã nhất trí 100% đề nghị Viện Khoa học và Công nghệ GTVT công nhận kết quả bảo vệ và cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh Bùi Ngọc Hưng. 

 

Hình ảnh tại lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện của NCS Bùi Ngọc Hưng