Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 1
Lượt truy cập: 20470785
Tin tức Tin hoạt động ITST Chi tiết tin tức
NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHCN NĂM 2009
Số lần xem: 10377

 

Nghiên cứu đánh giá và giải pháp tăng cường khả năng khai thác cầu bê tông DƯL được xây dựng ở nước ta sau năm 1975 đến nay
Hiện nay lượng cầu bê tông cốt thép nói chung và cầu bê tông cốt thép dự ứng lực nói riêng trên hệ thống quốc lộ ở nước ta chiếm một tỷ lệ rất lớn và có khá nhiều cầu nằm trên tuyến trục kinh tế quan trọng. Cầu BTCT dự ứng lực được xây dựng từ năm 1975 đến nay phần lớn có tuổi khai thác khá lâu và đến nay bộc lộ nhiều nhược điểm về khả năng chịu tải, độ hư hỏng xuống cấp và khổ hẹp.
Việc đánh giá cũng như tiến hành sửa chữa, tăng cường các công trình cầu BTCT dự ứng lực hầu hết đều căn cứ theo các hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của từng công trình; với các phương pháp và công nghệ được lựa chọn và vận dụng một cách khá đa dạng và tuỳ biến, chưa có sự quản lý đồng bộ và thống nhất trên mặt bằng chung toàn ngành.

Vì vậy, việc triển khai nghiên cứu một cách toàn diện để phân tích tình trạng kỹ thuật và đề xuất các giải pháp sữa chữa tăng cường khả năng khai thác phù hợp cho từng loại hình kết cấu cầu BTCT dự ứng lực xây dựng từ sau năm 1975 đến nay là thực sự cần

        Ngày 30 tháng 7 năm 2010 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài. Tham dự Hội đồng có Đại diện Vụ Khoa học Công nghệ Bộ GTVT, Vụ Kết cấu hạ tầng Bộ GTVT, Tổng cục Đưòng bộ Việt Nam, Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học GTVT, Hội KHKT Cầu đưòng Việt Nam và các cán bộ nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT.

PGS.TS Đặng Gia Nải - Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt về kết quả nghiên cứu gồm có các nội dung chính sau:
1. Tổng quan về tình hình xây dựng cầu dầm BTCT DƯL ở Việt nam
 2. Thống kê các cầu BTCT dự ứng lực xây dựng ở nước ta từ sau năm 1975 đến nay
3. Các phương pháp đánh giá tình trạng kỹ thuật dầm cầu BTCT DƯL
4. Sửa chữa nứt trong dầm cầu BTCT DƯL
5. Các giải pháp tăng cưòng khả năng chịu lực dầm cầu BTCT DƯL
6. Kết quả kiểm định một số cầu BTCT DƯL và những nhận xét bước đầu
7. Kết luận và kiến nghị
Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã thảo luận và đưa ra các kết luận sau:
-   Đề tài có ý nghĩa thực tiễn, đã hệ thống hoá được các phương pháp kiểm tra đánh giá phân loại tình trạng kỹ thuật và lựa chọn các giải pháp khắc phục để áp dụng đối với một hệ thông cầu đang tồn tại và khai thác của nước ta. Hệ thống này ngày càng lớn phân bố trên khắp đất nước. Kết quả của đề tài nếu vận dụng đúng đắn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể.
-   Các phương pháp đánh giá tình trạng kỹ thuật dầm cầu BTCT DƯL nên trình bầy nội dung chính về các bước và cách kiểm tra đánh giá, còn các thông tin tổng quan mang tính chất tham khảo nên gom vào thành phụ lục, như thế báo cáo sẽ sáng sủa hơn.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 100% số phiếu tán thành đề tài đạt yêu cầu. Hội đồng đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài tiếp tục hoàn thiện đề tài trên cơ sở đóng góp ý kiến của Hội đồng để Viện sớm làm thủ tục trình Bộ GTVT thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ.