Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 7
Number view: 24291725

 

Thông báo điểm tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học và công nghệ GTVT năm 2018.
 

 Kính gửi: - Các tác giả bài tham gia viết bài (để tham dự);

                - Các báo cáo viên (để chuẩn bị Slide báo cáo tại Hội nghị).
 
Ban Nội dung xin trân thành cảm ơn các tác giả đã tham gia viết bài tham dự Hội nghị Khoa học Công nghệ Kỷ niệm 60 năm thành lập Viện.
 
Thư ký của Ban Nội dung xin gửi file giấy mời để các tác giả tham dự Hội nghị và các báo cáo viên chuẩn bị Slide báo cáo tại Hội nghị.
 
Trân trọng
 
 

Nguyen Van Thuy
Secretariat Director General
Institute of Transport Science and Technology (ITST)
1252, Lang street, Lang Thuong ward
Dong Da district, Hanoi city
Vietnam
Tel:      +84 4 3834 7980
Mobile: 0966 112277

 Kết quả hình ảnh cho văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đấu thầuBộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đấu thầu

 1   2  3  4  5     
Most view
External link