Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 12
Lượt truy cập: 16092537
Tin tức

Ngày 20/09/2013, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở Tiêu chuẩn năm 2013 “ Xác định hệ số thấm bằng phương pháp cột nước không đổi”, mã số TC13326 do ThS. Dương Đăng Khoa làm chủ trì biên soạn.

DSC_0230.jpgNgày 13/09/2013, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở Tiêu chuẩn năm 2013 “ Xác định hệ số đương lượng cát (ES) của cốt liệu mịn và đất – Phương pháp thử”, mã số TC13325 do PGS. TS Vũ Đức Chính làm chủ trì biên soạn.

Ngày 28/08/2013, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức Hội nghị xem xét nội dung và góp ý cho dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam: “Tiêu chuẩn khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu” do ThS. Trần Việt Hà (Viện Khoa học và Công nghệ GTVT) làm chủ trì biên soạn.

 

 

 

Ngày 28/08/2013, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Bộ đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu sửa đổi các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu làm lớp đáy móng đường phù hợp với các vùng địa phương ở Viêt Nam”, mã số DT104010 do ThS. Huỳnh Đăng Vinh (Viện Khoa học và Công nghệ GTVT) làm chủ nhiệm đề tài.

Ngày 14/8/2013, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức Hội nghị giao ban kiểm điểm tình hình thực hiện công tác tháng 7/2013 và kế hoạch công tác tháng 8/2013.

       731  732   733  734  735