Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 1
Lượt truy cập: 21849473
Tin tức

 Các kết quả khả quan từ việc nghiên cứu thành công các sản phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua cho thấy, với sự quan tâm đầu tư của nhà nước và xã hội, các tổ chức khoa học công nghệ và các nhà khoa học của Việt Nam đã từng bước đủ năng lực để giải quyết các bài toán lớn của đất nước.

 Ngày 12/6/2020, Trung tâm Mô phỏng công nghệ và Phát triển sản phẩm, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của các tổ chức trung gian trên thị trường Khoa học và công nghệ (KH&CN) tại Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” và Tọa đàm “Mô hình kinh tế mới, sản phẩm khoa học công nghệ mới của thị trường khoa học công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.

 Đây là đề tài do TS. Trần Long Giang - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học công nghệ Hàng Hải (Trường Đại học Hàng hải) làm chủ nhiệm, được Hội đồng Khoa học công nghệ thành phố đánh giá, nghiệm thu chiều 25/6.

 Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-TTG ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thực hiện dự án “Hỗ trợ Bộ Giao thông vận tải thực hiện NDC Việt Nam” trong khuôn khổ dự án khu vực “Sáng kiến giao thông trong NDC tại các nước châu Á”, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thiện dự thảo Văn kiện dự án và ban hành Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 16/6/2020 phê duyệt Văn kiện dự án. Đó là một quá trình đầy nỗ lực của nhóm cán bộ dự án của Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và nhóm soạn thảo Văn kiện dự án của Bộ Giao thông vận tải trong thời gian qua nhằm thúc đẩy dự án sớm được triển khai.

 Ban Quản lý dự án 85 vừa tiến hành tổ chức khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24, đoạn qua địa phận huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

 1  2  3  4  5