Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 34
Number view: 30353426
Department Các Trung tâm An toàn giao thông

-  Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xây dựng các tiêu chuẩn, ứng dụng tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực an toàn giao thông, giảm thiểu tai biến thiên nhiên các công trình giao thông vận tải và xây dựng hạ tầng GTVT.

- Dịch vụ KH&CN hoạt động chủ yếu:

+ Khảo sát, thiết kế; lập bản vẽ thi công; lập dự toán và tổng dự toán;

+ Thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và tổng dự toán;

+ Thẩm định ATGT;

 + Giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị.

 

Chi tiết Trung tâm An toàn giao thông

Most view
External link