Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 27
Lượt truy cập: 19969453
Tin tức Tin tức Chi tiết tin tức
Bộ GTVT nhận hơn 5.000 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư năm 2019
Số lần xem: 656

Keyword đầu tiên có dấuThủ tướng giao Bộ GTVT hơn 5.000 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2019. Trong đó, vốn NSNN 4.393.147 triệu đồng; vốn trái phiếu 771.249 triệu đồng.

 

 

 

Keyword đầu tiên có dấu
QL3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ GTVT kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT 5.164.396 triệu đồng vốn kế hoạch năm 2019. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước 4.393.147 triệu đồng; vốn trái phiếu Chính phủ 771.249 triệu đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ KH&ĐT căn cứ danh mục dự án và tổng số kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 được giao, quyết định giao cho Bộ GTVT chi tiết danh mục và mức vốn kế hoạch đầu tư ngân sách trung ương năm 2019 của từng dự án theo ngành, lĩnh vực, chương trình; chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019; định kỳ hằng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.

Keyword đầu tiên có dấu
Tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp không được nâng cấp sau 10 năm khai thác hiện đã xuống cấp trầm trọng

 

Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách trung ương năm 2019 được giao và Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, Bộ GTVT thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn từng dự án, bao gồm thu hồi các khoản vốn ứng trước theo quy định gửi báo cáo Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính trước ngày 30/7/2019.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn